Témata ročníku 2018/2019

 

ČASOPIS PRO DĚTI, KTERÉ SE RÁDY PTAJÍ,
A PRO DOSPĚLÉ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ OTÁZEK 


Advent – Vánoce – Postní doba – Velikonoce – Noc kostelů


■ SÍŤ, KTERÁ SPOJUJE
9.9.2018
Skočte s námi do společné sítě hned na začátku školního roku, protože je dobré se držet toho, co nás drží. Námět na bohoslužbu k začátku školního roku.

■ VENCO, VAŠKU, VÁCLAVE
23.9.2018
S biskupem Václavem Malým o svatém Václavovi, symbolech českého státu a naší republice, které je 100 let.

■ TAK ŽIJE TANZÁNIE!
7.10.2018
O křesťanech v Tanzánii a o tom, jaké to je být sirotek. Opět ve spolupráci s Papežskými misijními díly a s obrázky Tomáše Velzela.

■ ČESKÉ NEBE – PEXESO NAČTVRT
21.10.2018
Pexeso s českými světci rozdělené na čtyři díly. Poučná zábava pro celou rodinu nebo pro děti v hodině náboženství.

■ FRANTIŠEK A JESLIČKY
4.11.2018
Adventní kalendář s příběhy na každý den o tom, jak svatý František vymyslel jesličky a co všechno se předtím, přitom a také potom přihodilo. Adventní náměty k jednotlivým dnům na našem webu.

■ UDĚLEJ SI ADVENTNÍ VĚNEC
18.11.2018
Dočtete se, Odkud se u nás vzal, a jak si doma vyrobit jeden úplně netradiční. Překvapení! Adventní lucerna

■ ADVENT S MARIÍ: SLOŽ SI LEPORELO
2.12.2018
Příběh zvěstování, navštívení, hledání noclehu, Ježíšova narození a útěku do Egypta hezky za sebou v leporelu s obrázky Martiny Špinkové.

■ MÍSTO POD STŘECHOU
16.12.2018
Příspěvek k předvánoční a vánoční pohodě tentokrát z pohledu Marie a Josefa, kteří hledali nocleh, s oheldem na lidi, kteří místo pod střechou nemají. Kéž je doma „jako doma!

■ MOJE MODLITBY: POVÍDEJ SI S BOHEM
13.1.2019
Protože není povídání jako povídání, připravili jsme karty, aby modlitba nebyla jen omílání…

■ SVÁTOSTI – ZNAMENÍ BOŽÍ LÁSKY
27.1.2019
Svátostí slavíme v katolické církvi celkem sedm a tady je najdeš jako na dlani, aby se to dalo rychle naučit.

■ JE MI TO LÍTO…
10.2.2019
A na jednu z těch svátostí se zaměříme trochu více. Poznáte na kterou?

■ KOSTEL U NÁS V…: VYTVOŘ SI ORIGINÁLNÍHO PRŮVODCE
24.2.2019
Černobílá omalovánka a doplňovánka, se kterou hodně objevíš, když s ní projdeš váš kostel nebo kostel, který navštívíš během Noci kostelů.

■ POSTNÍ DOBA – K ZAČÁTKU PATŘÍ I KONEC
10.3.2019
O koncích, které přinášejí zármutek, ale mohou znamenat i nové začátky a o tradici Popeleční středy a postní doby.

■ JÁ JSEM… CO O SOBĚ ŘÍKAL JEŽÍŠ
24.3.2019
Já jsem dobrý pastýř, dveře, chléb života, vinný kmen. Ježíš v Janově evangeliu a povídání o Bohu v obrazech. Může se vám hodit v hodinách náboženství.

■ JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
7.4.2019
A této výpovědi jsme se rozhodli věnovat samostatné číslo, protože nelhat a dodržovat sliby je důležitá věc.

■ JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT
21.4.2019
Je název velikonočního čísla, kterým končí série tří témat o Ježíšových výrocích začínajících slovy "Já jsem…“ z Janova evangelia.

■ PEČUJEME O SPOLEČNÝ DŮM S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
5.5.2019
Co se dá udělat pro to, aby se na zemi dobře žilo nejen všem lidem, ale také celému stvoření, a co to znamená žít zodpovědně vzhledem k životnímu prostředí.

■ CÍRKEV – DŮM Z ŽIVÝCH KAMENŮ
19.5.2019
O církvi a o farnosti a o tom, kdo ji tvoří, a jak ji můžeš vytvářet i ty.

■ BIBLE – KNIHA KNIH
2.6.2019
Číslo o Bibli s přehledem knih Starého a Nového zákona a o tom, proč je Bible pokladem křesťanů.

■ AŤ PRÁZDNINY NEJSOU PRÁZDNÉ
16.6.2019
Biblické luštění a další zábava, aby se nikdo o prázdninách nenudil.

■ DÁREK NA PRÁZDNINY
16.6.2019
Památníček kamarádovníček :) 

zpět