Místo pod střechou

 Milé čtenářky a čtenáři,
vánoční DUHA přináší biblický text o hledání noclehu a s ním témata místo pod střechou a domov – ten náš i domov lidí, kteří jej podobně jako Marie s Josefem hledají. Dozvíte se, co je to azylový dům a jak se dá poskytnout střecha nad hlavou i tím, že se k sobě chováme tak, aby se lidé kolem nás cítili jako doma.

Přejeme vám požehnané Vánoce a těšíme se DUHOU i v novém roce 2019!

Vaše redakce

Eva Muroňová Tomáš C. Havel
Tomáš C. Havel
SPOJUJE NÁS LIDSKOST


pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět