Kdo jsme

 

Časopis DUHA vydává PETRINUM s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích
IČ 28136306
DIČ CZ28136306
číslo účtu 6210731001/5500 


ADRESA REDAKCE
Redakce DUHY
Žižkova 250/4
370 01 České Budějovice

redakceduhy@gma­il.com
+ 420 731 402 878


DUHU PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ
česká redakce

Eva Muroňová

P.Tomáš C.Havel

Hana Koukalová

Vendula Zachovalová

Irena Kintrová

Ludmila Muchová

DUHU PRO VÁS ILUSTRUJE

Janka Baladovárakouská redakce
šéfredaktorka: Carmen Stürzenbecher

Dagmar Kleewein
Sigrid Zmölnig-Stingl


DUHA je katolický časopis pro chlapce a děvčata, který vychází ve spolupráci s rakouskou redakcí časopisu REGENBOGEN.
V České republice začal vycházet v roce 1992 z pověření českobudějovického biskupství. Dlouholetým šéfredaktorem byl kanovník Mons. Mgr. Adolf Pintíř. Velkou zásluhu na tom, že DUHA začala vycházet také u nás, má doc. Ludmila Muchová, Mgr. Marta Rynešová a Mgr. Petra Lejsková.


Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)


DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dlouholetou tradicí. DUHA je také pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechezi v rodinách, na farách a ve školách.


V roce 2020/2021 spolupracujeme na českém vydání jednotlivých čí­sel:

Děkujeme za podporu a modlitbu našim biskupům.
 

zpět