Témata ročníku 2011/2012

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY V POSTNÍ DOBĚ DOPLŇUJÍ TÉMATA PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ V 1. ROČNÍKU ZŠ


ČÍSLO

TÉMA

VYJDE

1/2011

Naše společenství

18. 9. 2011

2/2011

Mexiko – země Panny Marie Guadalupské

2. 10. 2011

3/2011

Modlitby (formát A6)

16. 10. 2011

4/2011

Slunce pro babičku

30. 10. 2011

advent 2011

ADVENTNÍ KALENDÁŘ (DŮM)

13. 11. 2011

5/2011

Připravujeme se na Vánoce – rukama

13. 11. 2011

6/2011

Připravujeme se na Vánoce – sluchem

27. 11. 2011

7/2011

Připravujeme se na Vánoce – chutí

4. 12. 2011

8/2011

Připravujeme se na Vánoce – vůně

11. 12. 2011

9/2012

Příběhy dodávající odvahu

15. 1. 2012

10/2012

Být blízko Bohu – Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
Mapa biblické země

29. 1. 2012

11/2012

Být blízko Bohu – Zachráněná svatba

12. 2. 2012

12/2012

Být blízko Bohu – Utišení bouře

26. 2. 2012

13/2012

Být blízko Bohu – Bartimeus zase vidí

11. 3. 2012

14/2012

Být blízko Bohu – Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě

25. 3. 2012

15/2012

Být blízko Bohu – Setkání u hrobu

8. 4. 2012

16/2012

Být blízko Bohu – Na cestě do Emauz

22. 4. 2012

17/2012

První přijetí svátosti eucharistie

20. 5. 2012

18/2012

Poznáváme kostel
Mimořádné téma pro Noc kostelů

6. 5. 2012

19/2012

Zázraky techniky

3. 6. 2012

20/2012

Prázdninové hádanky

17. 6. 2012

 

zpět