Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě

 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost