Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě

 

■ DOPLŇ

■ VYZKOUŠEJ SI SVÉ ZNALOSTI

■ PŘEČTI SI

■ VYTISKNI A VYMALUJ SI – JEŽÍŠ SE MODLÍ

■ VYTISKNI A VYMALUJ SI – JIDÁŠOVA ZRADA 

■ VYMALUJ SI ONLINE

■ POSLECHNI SI A ZAZPÍVEJ

■ PŘEMÝŠLEJ S BABIČKOU LUDMILOU

To je můj strach schovaný do obrázku a hned vedle je stejný strach, když nejsem sám/sama.

Adam

Jana

Katka

Michal

Katka

Míša

Štěpán

Tomáš

Viki