Světlo a stín

 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost


Milé čtenářky a čtenáři,
postní číslo věnujeme tématu světla a tmy. Kdyby nebylo světlo, nebyl by život, ale ani bez tmy by život nemohl růst a zrát. Obojí patří k životu a Bůh nás v obojím doprovází.
V čísle najdete základní informace o světle a stínu včetně plakátu sluneční soustavy, ale také jejich významy v biblických textech. V souvislosti s postní dobou budeme uvažovat o tom, co znamená být světlem světa. Kartičky, které najdete ke kopírování v tomto čísle, vám pomohou.
Přejeme hodně vytrvalosti!