Světlo a stín

 

■ POSTNÍ DOBA: JAK BÝT SVĚTLEM SVĚTA A DĚLAT SVĚT KRÁSNĚJŠÍ?
Další jednoduché náměty k práci s kartičkami pro rodiny, hodiny náboženství i v rámci bohoslužby pro děti.

■ CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE O SVĚTLE DOČTEME V BIBLI
V Bibli je spousta vět, ve kterých se hovoří o světle. Co znamenají? Umíš jim porozumět? Zkus si to.

■ POSTNÍ DOBA: JAK BÝT SVĚTLEM SVĚTA A DĚLAT SVĚT KRÁSNĚJŠÍ?
Další jednoduché náměty k práci s kartičkami pro rodiny, hodiny náboženství i v rámci bohoslužby pro děti.

■ ŽALM 139 A PŘÍBĚH O LUCCE A DÁRKU SE PODOBAJÍ
Jestli chce přemýšlet jak, tady najdeš pracovní list ke kopírování.

■ SVĚTLO A STÍN PATŘÍ K ŽIVOTU
Jak to máš ty? Návod k přemýšlení a inspiraci k modlitbě najdeš zde. Stačí vytisknout.

■ SVĚTLO SVĚTA
Úvodník sešitku – námět k promýšlení postního předsevzetí jako pracovní list k vybarvování.