Minibible

 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

Milé čtenářky a čtenáři,
do tohoto čísla jsme vybrali některé důležité příběhy a věty z Bible. Jsou ze Starého i Nového zákona, všechny se týkají MILOSRDENSTVÍ. Určitě už některé z nich budete znát. Obrázky k nim nakreslila Gabriela Suchlová, které moc děkujeme. A aby se příběhy snadno četly i těm, kterým čtení moc nejde, vytiskli jsme je zvláštním písmem. Mělo by čtení ulehčovat a paní učitelka Alena, která už naučila číst stovky dětí, nám ještě pro jistotu zkontrolovala a upravila některá dlouhá slova a věty.
A to není jediná dobrá zpráva, kterou tady najdete! Nebojte se a dejte se do čtení!