Kde přebývá Bůh?

 Milé čtenářky a čtenáři,
Je leden, vysvědčení se blíží. Můžu si vás trochu vyzkoušet? Víte, kde bydlíte? Určitě. A víte, kde bydlí třeba pejsek? Ano, správně by měl bydlet v boudě nebo ve svém pelíšku. Ale přemýšleli jste už někdy o tom, kde by mohl přebývat Bůh? V kostele? V přírodě? Mezi lidmi? Jestli o tom chcete přemýšlet s DUHOU, pročtete si pozorně nové číslo. Možná zjistíte, že takové přemýšlení o tom, KDE PŘEBÝVÁ BŮH, je hodně dobrodružné. Nabídneme vám totiž spoustu možností: Bůh by mohl přebývat třeba ve větru, nebo ve vichřici, nebo v zemětřesení, nebo také v tichu. Nebo úplně jinde? Třeba v lidech! Možná bydlí ve mně! Ale to by pak bydlel i v tobě, nebo v mamince, nebo i v tom tvém kamarádovi, kterého zrovna nemusíš…
Nebo že by bydlel jenom v kostele? Ale kde? A dá se to vůbec přesně poznat? To ti neprozradíme. Možná jenom možná trochu prozradím, že jsme ti v časopise nechali dost volného místa k tomu, aby sis tam mohl sám nakreslit nebo napsat, jak to vidíš a že jsme ti tam otiskli i spoustu obrázků, které ti v přemýšlení pomohou!
Vaše duhová redakce

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost