Kde přebývá Bůh?

 


Sešitek s obrázkem a úkoly na každý den postní doby pro malé i velké.
Sleva: 30 ks/10 Kč včetně. Objednávky na redakceduhy@gmail.com


NÁMĚT K NOCI KOSTELŮ
Činnosti pro děti nejen k Noci kostelů – inspirujte se!

DALŠÍ DIDAKTICKÉ HRY SE SOUBOREM OBRAZOVÝCH KARET
Rozvíjející pomocí obrazových karet porozumění symbolům Bible a křesťanství
Koupit soubor obrazových karet


Lidé si kladou velké otázky


Co je člověk?


DIXIT: Poznej a pojmenuj


Hledej obrázky a popiš karty


Obrázky Boha ve slovech Bible