Duhové srdce 2017

 

ZÁZNAM FINÁLE


VÍTĚZKOU ANKETY A MAJITELKOU DUHOVÉHO SRDCE ROKU 2017 JE 

Vendulka Zachovalová


Když si neporadíš sám, pomůže a poradí ti Vendulka!
Nejpracovitější, nejtrpělivější, nejšikovnější!

diecéze: Brno
farnost: Blansko

Vendulka je katechetkou s asi desetiletou praxí. Stará se i o scénky pro děti na dětských mších nebo o divadelní kroužek pro děti všech věkových kategorií. Pořádá vánoční dílnu, kde si děti vyrábí dárky pro své nejbližší. Připravuje se svým manželem snoubence na svátost manželství. Je toho ještě mnohem více a Vendulka zvládá úplně všechno s velkým nasazením a s láskou. Pomáhá těm, kteří potřebují pomoc, dětem dokáže naslouchat a ony ji milují.

NÁŠ PŘÍBĚH
Vendulka pomáhá všude a všem. Stačí, když uslyší, že někdo něco potřebuje. Od osmileté Barunky věděla, že nemůže sehnat kozačky, které by se jí hodily k sukni, a hned jedny krásné obstarala. Vendulka je ochotná pomoci úplně každému i přes své velké pracovní vytížení a starostlivost o své čtyři děti. Když jeli známí do porodnice porodit své čtvrté dítě, jejich děti jim pohlídala a přes noc u ní spaly. Děti se jí svěřují a mají v ní velkou podporu, když si neví rady. Příběhů je hodně…
DRUHÝM VÍTĚZEM JE 

Otec Juan Provecho


Je legrační. Třeba říká, že má vlasy v čistírně!
Nejpracovitější, nejmoudřejší, nejskromnější!

diecéze: Praha
farnost: u sv. Tomáše na Malé Straně, ZŠ sv. Augustina

Otec Juan spolu s komunitou bratří augustiniánů založil naši školu v Praze 4 – Krči. Je v ní ředitelem a zároveň ve všech třídách učí náboženství. Působí také ve farnosti sv. Tomáše na Malé Straně v Praze.

NÁŠ PŘÍBĚH
Otec Juan je pro nás zastupující otec. Má nás rád. Má velké milosrdenství a je spravedlivý. Je pro nás jako vlastní bratr nebo rodina. Chce, abychom v dospělosti skončili dobře. je pro nás tím, co nejde vyslovit slovy.
Jmenuji se Kryštof a chci vám říct, že Juan nám obstarává vysvědčení v klášteře, plavání, lyžování, hory a tábor. Jedno z našich pravidel je, že co nepatří do náboženství vyhodíme z okna. Jednou někdo po třídě házel papírovou vlaštovkou a tak ji Juan také vyhodil z okna. Z toho vyplývá, že je spravedlivý!
Otec Juan mi pomohl s těžkým úkolem. Je dobrej. Jonáš
Vypravuje strašidelné historky. Třeba že na táboře v Zaječově je pod pohyblivou dlaždičkou voda… Hedvika


 

I když máme vítěze, víme, že si vaše uznání zaslouží všichni a projevenou podporu jednomu bereme současně jako uznání všech!
Ankety se dále zúčastnili


Radka Batůšková


Pán Bůh mě má rád.
Nejobětavější, nejupřímnější, nejspolehlivější!


diecéze: Olomouc
farnost: Babice, Huštěnovice

Už dvacet let slouží v obou farnostech a kromě toho je maminkou čtyř dětí. Během mateřské dovolené vystudovala Teologickou fakultu v Olomouci, při bohoslužbě zpívá a a hraje na kytaru ve schole. Také zpívá v chrámovém sboru, učí náboženství ve farnosti Huštěnovice, zastupuje v případě potřeby v hodinách náboženství ve farnosti Babice, už pět let spoluorganizuje a vede dětský tábor pro děti z farnosti, který zásobuje zeleninou z vlastního zahradnictví, spoluorganizuje adventní tvoření v místě bydliště, poskytuje květiny pro vazby v kostele, které také vytváří, poskytuje a vysazuje květiny u kříže při vjezdu do vesnice Kudlovice kde bydlí, a také u sochy Panny Marie na návsi.

NÁŠ PŘÍBĚH
Při pobytu na táboře nejprve volá do zahradnictví, kde domluví s manželem práci pro zaměstnance, v 7.00 budí s kytarou a písničkou děti, večer pak podobným způsobem děkují za prožitý den. Také se stalo, že musela jednou kvůli nenadálé události společně s jednou studentkou – praktikantkou celý tábor vést sama, a do toho jí onemocněl tehdy ještě čtyřletý syn. tehdy Radka na konci tábora řekla: „Pán Bůh mě má rád“.


 

Martina Fürstová


Co je u nás nového?
Nejlaskavější, nejpečlivější, nejvytrvalejší!


diecéze: České Budějovice
farnost: Třeboň, Majdalena

Naše paní katechetka nás učí v základní škole v Třeboni a v základní škole v Majdaleně, a přestože má plno práce na biskupství, kde vykonává práci vedoucí diecézního katechetického střediska, věnuje se nám celým srdcem, a to nejen ve škole při hodinách náboženství, ale i v neděli v kostele, kdy si pro nás často připraví katechezi, ve které používá mnoho zajímavých věcí: postavičky znázorňující osoby v biblických příbězích, šátky, perly nebo kuličky. V Třeboni je nás na náboženství dvanáct a jsme v jedné skupině. V Majdaleně je nás sice také dvanáct, ale náboženství probíhá ve dvou skupinách

NÁŠ PŘÍBĚH
Není to jedna jediná příhoda jako kamínek, ale je to mozaika poskládaná z mnoha kamínků, kterými jsou nezapomenutelné dny každoročních táborů na louce za domem paní učitelky Martiny. Na tyto tábory všichni moc vzpomínáme, i naši rodiče. Někteří z rodičů sem jezdívali, když chodili do základní nebo střední školy. Jsou to úžasné chvíle, spíme v teepee, hrajeme nejrůznější hry, nikdy nechybí pohádka na dobrou noc a hlavně – na táboře jsou krásné modlitby. Večer kolem dohasínajícího ohně děkujeme Bohu za celý den, který jsme mohli prožít v tak skvělém prostředí přátel a kamarádů. Víme, že paní učitelce Martince na táboře pomáhá mnoho dospělých a mládež, ale bez ní by to prostě nebylo ono. To se musí zažít!


 

Otec Ladislav Hubáček


Na kole do nebe!
Nejsrandovnější, nejhodnější, nejsportovnější!


diecéze: Brno
farnost: Nové Syrovice

O prázdninách oslavil 25 let kněžství a měl 60 let. Je to nejlepší kněz na světě a byli bychom smutní, kdyby z naší farnosti odešel. Za všechno mu moc děkujeme.

NÁŠ PŘÍBĚH
Úžasné věci jsme zažili, když s námi jel na kole na Montserrat zakončit poutnickou sezonu. Když jsem měl tři roky, dělal se mnou blbosti a dělá je i teď.


 

jáhen Otakar Regner


To je přeci náš Otík!
Nejobětavější, nejtrpělivější, nejlaskavější!


diecéze: Hradec Králové
farnost: Červený Kostelec

Otík Regner je ve službě farnosti odnepaměti. Nejprve jako dlouholetý ministrant, pak jako vedoucí ministrantů a od roku 2009 jako trvalý jáhen. Mimoto už také více než 15 let učí náboženství v ZŠ Horní Kostelec, což je venkovská škola patřící naší farnosti. Děti mají Otíka moc rády, je pro ně kamarád, ale i autorita. A nejen pro ně… Otík je oblíbený u starých a nemocných a jeho srdce patří i skautům. I když už je přímo nevede, stále je v centru dění. U nás ve farnosti platí: „To je přeci náš Otík!“

NÁŠ PŘÍBĚH
Těch by bylo! Třeba Otík vždy na konci školního roku bere všechny své žáky (20!) na jednodenní výlet. Uvolní je ze školy a vyrážejí. Většinou je výlet tajný a zajímavý. Otík to vše bere ve své režii, nepožaduje ani žádný jiný dozor. Patří mu velký obdiv ze strany nás rodičů. V loňském roce se s dětmi vydal autobusem do Police nad Metují a pak pěšky do Suchého Dola ke kapličce Panny Marie. Děti přijely s rozzářenýma očima. Jindy se zase vypravili navštívit bývalého pana kaplana ve Vysokém Veselí, byli na výletě v Teplických skalách nebo v ZOO ve Dvoře Králové… Děti znají Otíka i u oltáře, kde pravidelně jáhnuje, ale i ze skautských akcí.


 

Olga Stuchlá


Haf!
Nejupřímnější, nejlaskavější, nejdobrosrdečnější!


diecéze: Ostrava-Opava
farnost: Bohuslavice

Učí u nás v ZŠ Bohuslavice od roku 2004. Zároveň vyučuje náboženství v obci Chuchelná, kde také bydlí, a v obcích Bělá a Kravařích-Koutech. Učí děti od 1. do 9. třídy. Ve třídě je v průměru 20 dětí přihlášených do náboženství. Poutavým způsobem děti vybavuje do života poznatky z Bible a náboženského života. Připravuje děti k svatému přijímání, doprovází na kytaru scholu a na kytaru hraje také dětem ve škole. Je velmi svědomitá a vždy je na výuku připravena. Má velmi ráda zvířata, zejména pejsky. S nimi má také úspěchy na psích soutěžích a výstavách. Vždy se ochotně zapojí do všech školních akcí a doprovází děti na různé kulturní akce. Ráda navštěvuje divadlo a koncerty.Také se účastní společných přátelských nposezení s učiteli ve škole. Je prostě nedílnou součástí učitelského sboru.

NÁŠ PŘÍBĚH
Olga velmi ráda chodí do divadla. Vždy nám nabídne, abychom šli s ní a pokaždé nám ochotně zajistí vstupenky. Na začátku pokaždé řešíme, jaké šaty si můžeme a nemůžeme na sebe vzít. Každá návštěva je spojena s posezením v kavárně či cukrárně, protože Olga je veliká gurmánka – co se týče dobrého jídla a zvláště sladkých dezertíků. Ty miluje a také, když vyučuje ve škole náboženství můžeme ji o přestávce pokaždé přistihnout při kávičce a při něčem dobrém sladkém. Prostě si umí „osladit život“ nejen sladkým zákuskem. Šíří pohodovou náladu spojenou s úsměvem.
 


UPOUTÁVKA
Duhové srdce 2016

 

zpět