Lapbook: Ježíšovy zázraky

 Milí čtenáři a čtenářky,
zkuste taky s Ježíšem dělat zázraky. Lapbooková výzva k dopisování, vystřihování, dolepování a hlavně k přemýšlení o tom, jak Ježíš uzdravil slepého, utišil bouři, navštívil Zachea a rozmnožil chleby tolik, že se všichni dosyta najedli.

Chcete si doma nebo v hodině náboženství procvičit a utřídit znalosti o Bibli? Co se nevejde do hlavy, vejde se do lapbooku – složky, do které si děti mohou samy dostříhat, dolepit a doplňovat informace tak, aby z nich vznikl sumář k opakování nebo k procvičování základních znalostí.

VIDEO, JAK LAPBOOK SLOŽIT


Inspirace k příběhům, které najdete v tomto lapbooku, pro děti, školu, rodinu i farnost! Proklikejte se tím, je toho dost a kdo hledá, nalezne!

■ JEŽÍŠ UZDRAVUJE SLEPÉHO 1

■ JEŽÍŠ UZDRAVUJE SLEPÉHO 2

■ ZACHEUS 1

■ ZACHEUS 2

■ JEŽÍŠ ROZMNOŽUJE CHLÉB

■ JEŽÍŠ UTIŠUJE BOUŘI

 

zpět