Kdo? Kdy? Kdy? Tahák pro ministranty

 Milé čtenářky a čtenáři,
DUHA 2 (2020/2021) je určena především ministrantům, ale nejen jim. Najdete v ní popis a vysvětlení základních postojů a gest, která jsou už po dlouhá staletí součástí mše svaté. Uvnitř je plakát s ministrantskými pravidly a modlitbami před a po mši svaté. Možná se vám bude hodit do sakristie.
Ministrovat bývá někdy snadné, někdy zajímavé a někdy to může být i takový docela zvláštní pocit. Při každé mši svaté se totiž děje něco…
Pojďte s námi přijít trochu na to co.pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět