Co víš o mši svaté?

 Milé čtenářky a čtenáři,
možná se vám bude doma nebo na faru hodit tahle znalostní hra. Díky ní si můžete zopakovat znalosti o průběhu mše svaté a další důležité informace k tomu.

Ilustrace jsou tentokrát od P. Georga Schulniga – možná si je vaši rodiče pamatují z dřívějších čísel DUHY :)pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

 

zpět