Více než dvě ruce

 ■ iPAD – DOKONČENÍ PŘÍBĚHU
Jak to dopadlo? Dopiš příběh, přečti ostatním, porovnejte si je a přemýšlejte společně.

■ MILOSRDNÝ SAMAŘAN
Omalovánka a ještě něco navíc. Jak vypadá bližní v nouzi dnes?

■ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ON-LINE
Tady aspoň písnička, když se letos ke koledníkům nepřidáme.

■ SADBA – DOBROVOLNÍCI
Markéta, Jaroslav a Renáta, se kterými je v čísle rozhovor, dělají ještě tohle všechno! Podívejte se na jejich webové stránky.

■ THE GOOD SAMARITAN
Tady je celý příběh. Procvič si angličtinu! 

zpět