Pro společné vánoční chvíle

 

■ JAK TO BYLO S BETLÉMSKOU HVĚZDOU?
Chcete vědět víc, než na stránce 6 a 7? Podívejte se do brněnského planetária.

■ MUDRCI Z VÝCHODU
Přečtěte si, co se o nich píše přímo v Bibli. Podaří se vám doplnit chybějící slova?

■ DALŠÍ DNY VÁNOČNÍ DOBY
Vánoční doba není jen Štědrý den. Zkuste třeba s ministranty.

■ KDYBY POSTAVY Z BETLÉMA MOHLY PROMLUVIT
Vytiskněte obrázek a doplň slova. Zkuste to třeba v náboženství a pak své výtvory porovnejte. Bude to ještě zábavnější :)

■ A JEŠTĚ MNOHOKRÁT JINAK
Další obrázky, omalovánky, pracovní listy s tříkrálovým námětem najdeš na stránkách www.deti.vira.cz