Koperník 550

 

■ CO SE TI LÍBÍ NA VESMÍRU. MYSLÍŠ, ŽE JE TAM BŮH? A JESTLI ANO, KDE?
Přidej se a svou odpověď napiš na náš mail. Odměna tě nemine! Ale pozor! Pouze do konce února 2023!

■ KDYBYSTE MĚLI CESTU KOLEM, NAVŠTIVTE OSTRAVSKÉ PLANETÁRIUM
Protože nám poskytlo fotografii do tohoto čísla a protože…
Ostravske planetarium je jedine na světě, kere je v Ostravě. A Ostrava neni enem tak ledajake město tajak su Praha něbo Pařiš. Tu zustanětě štajfli něbo vyvředěni na každem kroku. A su tu lidi, bohati i chudi, chytři i hłupi, chachaři i słušni tajak všadě indě, ale v jednym, v jednym su extrovni: jak jedu odkudsi zdaleka, čuchem poznaju, že už su doma, že už su v Ostravě!

 

 

zpět