Život jde dál

 

■ NÁMĚT PRO HODINU NÁBOŽENSTVÍ
Inspirace pro setkání s dětmi na téma „V domě mého Otce je mnoho příbytků“.

■ PRACOVNÍ LIST K EVANGELIU O VZKŘÍŠENÍ LAZARA
Z webu deti.vira.cz

■ A JEŠTĚ JEDEN
Z webu deti.vira.cz

■ KRÁTKÝ KRESLENÝ FILM O VZKŘÍŠENÍ LAZARA
Podívejte se na biblický příběh, který je také na stránce 2.
 „Dušičkové“ číslo s názvem SLUNCE PRO BABIČKU z roku 2011 si můžete objednat za výhodnou cenu 10 Kč za kus na redakceduhy@gmail.com


Číslo s názvem JE HALLOWEEN KŘESŤANSKÝ SVÁTEK? z roku 2013 si můžete objednat za výhodnou cenu 10 Kč za kus na redakceduhy@gmail.com


Pozor! V příštím čísle bude Adventní kalendář HVĚZDA VYPRAVUJE. Na každý den jeden příběh – některé ze Starého zákona, některé z Nového zákona, jiné ze současnosti, ale všechny mají společné to, že jsou o hvězdě.