Život jde dál

 

■ O KARLÍČKOVI, KTERÝ MÁ SVŮJ PŘÍBYTEK U BOHA
Reportáž o malé rodině a velké víře.

■ KRÁTKÝ KRESLENÝ FILM O VZKŘÍŠENÍ LAZARA
Podívejte se na biblický příběh, který je také na stránce 2.

■ OŽIVENÍ RŮŽE Z JERICHA