Je Halloween křesťanský svátek?

 

■ JE NA HALLOWEENU NĚCO ŠKODLIVÉHO?

■ DUŠIČKY – ČAS SYMBOLICKÉHO PROLÍNÁNÍ SVĚTA ŽIVÝCH A MRTVÝCH
Z archivu České televize

■ PŘÍÍÍŠERNÝ ZVUK
Příběh znáte z DUHY

■ ALL-HALOW-EVEN
Příběh k rozhovoru s dětmi

■ PLAKÁT NA NÁSTĚNKU
Je součástí DUHY nebo si jej můžete barevně vytisknout. Ve farnosti můžete do okna napsat jména lidí, kteří zemřeli v uplynulém roce, doma můžete do rámečku umístit fotografii.