Modlitby

 

Připravujeme. Vyjde k 16.10.2011. Dě­kujeme za Váš zájem a podporu.

■ 12 RAD – JAK MLUVIT S NEJMENŠÍMI O BOHU

■ JAKUB VYMYSLEL MODLITBU
Příběh ke čtení a společnému přemýšlení

■ JAKUB SE MODLÍ
Příběh ke čtení a společnému přemýšlení

■ PŘEMÝŠLÍME S BABIČKOU LUDMILOU

■ ZPĚVNÍČEK, ANEB KDO ZPÍVÁ DVAKRÁT SE MODLÍ

Aktuální číslo časopisu je věnováno předávání víry v rodině.

■ Pro vás od vás…
Napiště nám do redakce vaši zkušenost s modlitbou v rodině. Inspirujte druhé a nechte se inspirovat…

Naše zkušenost s modlitbou v rodině.

Naše rodina se společně modlí především ráno před snídaní a večer před spaním. Ráno se před jídlem všichni chytíme za ruce a modlíme se většinou: „Nejmilejší Pane Bože, začal nový den, sluníčko už vyhouplo se, svítí, láká ven. Nejmileší Pane Bože, už skončila noc, se vším, co dnes budem dělat, prosím o pomoc.“ Modlitbu zakončíme skandováním neduchovního rázu, které sice zřejmě nemá žádný konkrétní význam, ale děti náramně baví: „Dobrou chuť, dobrou chuť. Gua gua gááá.“ (Pokřik nás naučila teta z Moravy.) Večer se na posteli zase chytneme za ruce, děti otevřou obrázkovou knížku s dětskými modlitbami a samy podle obrázku vyberou, co se chtějí modlit. Taky se inspirujeme tím, co jsme v daný den prožili. Máme např. modlitbu s tématem ročních období, modlitbu po hezké procházce, modlitbu, která se hodí, když někdo v ten den hodně zlobil :-) atd. Nejčastěji se ale modlíme: „Pod hebkou peřinku ulož mě spát, do měkké postýlky, kterou mám rád. Země se otáčí, zas bude den. Bože, dej dobrou noc i sladký sen.“ Nebo starší modlitbu, která je pro nás zároveň vzpomínkou na manželovo dětství a prarodiče: „Ty, který dal jsi mi maminku, tatínka. Květinkám lístečky, ptáčátkům peříčka, zajíčkům kožíšek, rybičkám šupiny, kterýs nám požehnal pole i dědiny, který nám dáváš chleba i šat, drž ruku nad námi, až budem spát.“ Někdy místo modlitby i zpíváme. O adventu před snídaní a večeří zhasneme světlo, zpíváme Ejhle, Hospodin přijde a rozsvěcujeme postupně svíčky na adventním věnci. Modlitbou Otčenáš a Zdrávas zahajujeme v autě každou delší cestu.
Maruška K., Písek

S dětmi se modlíme před jídlem. „Než se dotknem lžíce, nože, z nebe na zem Pane Bože, rač se na nás podívat. požehnej nám jídlo, pití, které chceme k živobytí, k radosti Tvé požívat.“
Petra K., Semice

Ani já, ani můj muž nemáme zkušenost z našeho dětství s životem ve víře, se společnou modlitbou atd. Proto jsem ráda, když se mohu inspirovat u jiných rodin a „okouknout“, jak a kdy se s dětmi modlí. U nás (máme dvouleté syny) dodržujeme pravidlo, že se modlíme před každým jídlem, které probíhá u stolu (snídaně, oběd a večeře) a to buď krátkou písničkou: „Za jídlo a za pitíčko budeme děkovat…“, nebo básničkou: „Dřív než kousnem do koláče, než se…“ případně jen spontánními slovy díků. Potom se modlíme před ukládáním dětí ke spaní a to tak, že sedíme s manželem u sebe a děti máme na klíně, modlíme se většinou „Andělíčku můj strážníčku…“ poté poděkujeme za dary, kterých se nám dostalo, nebo za něco co se zrovna vydařilo… poprosíme o zdraví atd..... zamáváme s dětmi naší mrtvé dcerce do nebíčka. V průběhu dne jsem začala vyslovovat nahlas některé své spontánní modlitby, tak aby toho byli děti svědky. Např. když cítím velikou radost a vděčnost, udělám kříž a vyslovím nahlas tyto díky pro děti srozumitelným jazykem.
Katka P., Písek

První modlitbou našich dětí byla „Andělíčku můj strážníčku“, postupně jsme přidávali další dětské modlitbičky, které se děti buď učily anebo jsme si je četli. Postupně jsme přes „Otče náš“ přešli i k dalším klasickým modlitbám. Se zapojením našeho nejmladšího velmi neposedného synka jsme byli nuceni čas pro modlitbu značně zkrátit, neboť stejně nebyl jaksi duchem přítomen a navíc rozptyloval ostatní. Aby děti (a někdy i my dospělí) jen „neomílali“ naučené modlitby, obohatili jsme tyto společné chvíle o zamyšlení nad uplynulým dnem a připojili osobní poděkování za něco dobrého a prosbu za někoho nebo za něco. Uvědomují si tak postupně, co všechno lze Bohu svěřit – radost, smutek, bolest, obavy… Objevili jsme tak společně, že nezáleží ani tak na množství modliteb, jako na vztahu k Bohu. Někdy sice opakují každý den to samé, nejspíš jsou líné se zamyslet, ale dost často nás děti velmi překvapí, za což je chválíme. Trváme na tom, aby děti vydržely těch několik málo večerních minut v klidu klečet před křížkem a s ničím si nehrát ani nemít nic v rukou. Při modlitbě „za celou moji rodinu“ si pak ale někdy také dokážou třeba úplně v klidu nafackovat :-). V době adventní a postní se snažíme zaběhlé zvyky obměňovat.
Gabriela H., Písek

Naše rodina se snaží modlit před společným jídlem – snažíme se zařadit modlitbu Otče náš, případně Zdrávas Maria a modlitby vlastními slovy. Pak se chytíme společně za ruce a popřejme si „dobrou chuť, ham, ham, ham“. Ranní chvilka u stolu je tedy i společná možnost být pospolu na začátku dne. Večer se společně s dětmi v pyžámkách (2,4 a 6 let) posadíme na dolní postel palandy (máme snahu, aby děti alespoň seděly při modlitbě, často již polehávají, což jim výjimečně tolerujeme) a chceme poděkovat za uplynulý den. Modlíme se modlitbu Otče náš, Zdrávas Maria, Andělíčku můj strážníčku a pak vlastními slovy. Kdo chce, se připojí. Někdy se děti předhánějí v horlivosti modlitby vlastními slovy, jindy nechtějí říci nic. V neděli večer či v podvečer se modlíme společně desátek růžence – tedy spíše my rodiče, děti jsou přítomny, někdy se trošku zapojí, ale spíše mají radost, že drží růžence a prohlíží si obrázky k růžencovým tajemstvím od Stanislava Weigla. Nemáme v bytě koutek, jehož výlučným účelem by byla funkce kapličky. Snažíme se to kompenzovat jednak vnější úpravou prostředí, kde se modlitba nachází (prázdný jídelní stůl, svíčka, úklid, kříž na zdi), jednak chápáním rodiny jako malé církve, která existuje tam, kde jsou lidé spolu, nikoli nutně tam, kde je „budova kostela“.
Eva a Tomáš Z., Písek

Jsme už starší manželé, a protože vzpomínky jsou děravé, ptali jsme se našich, dnes už dospělých dětí, co jim utkvělo v paměti o společné modlitbě v rodině. Všichni vzpomínají na společnou četbu bible v adventní a postní době. Náš nejmladší (dnes je mu 27) tvrdí, že právě to je důvodem, že dodnes má docela slušný přehled o biblických událostech. Když byly děti malé, uvažovali jsme, jak je povedeme, abychom je uvedli do života z víry a jak se budeme společně modlit. Vlastní zkušenost z našeho dětství, kdy v rodině bylo zvykem pomodlit se před spaním všechny naučené modlitby (Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha, Desatero, Zdrávas Královno, Pod ochranu tvou, Sláva Otci) se nám nezdála nejvhodnější. V hledání nám pomohly rady získané v katechetickém kurzu, literatura (např. Denně se modlit, ale jak?, Jak mluvit s dětmi o Bohu, aj.) i rozhovory s o něco staršími, zkušenějšími přáteli. Má-li modlitba vyjadřovat vztah k Někomu, nemůže být jen recitací naučených textů. Ty jsme neučili. Hlavní modlitby se děti naučily „odposlechem“ při společné účasti na nedělních mších svatých. Snažili jsme se, aby modlitbou před spaním vyjádřily, co přes den prožily, aby se učily děkovat i prosit. Samozřejmostí bylo poděkování před každým společným jídlem, ať už zpěvem nebo slovy. Zvlášť ty nejmenší v tom byli často důslednější, než my sami. Máme radost, že společné čtení Písma pokračuje i v další generaci. Vnučka, vysokoškolačka studující ve vzdáleném městě, tak stála o to slyšet Boží slovo při společné četbě, že pravidelně volala mobilem a poslouchala.
manželé Ledničtí, Písek

Hanka a Míra Čapkovi, Katovice