O čem vypravuje hvězda
na Štědrý den?

 

Poslední příběh se jmenuje MUDRCI A MALÝ JEŽÍŠ. Najdi správnou odpověď. Jedno označené slovo je heslo. Opiš jej a budeš na konci cesty! 

  • Mudrci Ježíši předali poselství a pozdrav od krále Heroda.
  • Mudrci měli ohromnou radost, když našli Marii, Josefa a dítě položené do jeslí.
  • Mudrci spočítali všechny hvězdy a bylo jich přesně tolik, kolik jich máš na adventním kalendáři.


Vytiskni a vylušti!

 

zpět