O čem vypravuje hvězda
22. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře HVĚZDA NAD BETLÉMEM najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Hvězda dnes vypravuje o tom, jak byl Josef nešťastný, že neuměl Marii zajistit lepší místo k noclehu. Ale udělal, co mohl, a Marie ho pochválila.
  • Hvězda zavedla Josefa s Marií do nejlepšího hostince v Betlémě, ale oni chtěli jít raději do chléva mezi zvířata.
  • Marie už neměla sílu jít dál, tak zůstali v Judských horách ve chlévě. Tam Marie porodila Ježíše.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Josef vylepšil chlév a udělal z jeslí postýlku. Podívejte se kolem sebe, co můžete doma ještě vylepšit.
  • Možná by stálo za to nakrmit zvířátka alespoň venku. Máte něco do ptačí budky?
  • Zvládnete uspořádat výpravu k nejbližšímu krmelci?

Vytiskni a vylušti!

 

zpět