Válka a mír

 ■ CHCEŠ SI VYROBIT HOLUBICI?

■ KRÁTKÝ FILM O TOM, JAK ŽIJÍ DĚTI V SÝRII
O devítileté Simě a o tom, jak by ráda chodila do školy, ale nemůže… Zdroj: Člověk v tísni.

■ MAPA AKTUÁLNÍCH KONFLITŮ VE SVĚTĚ
Je v angličtině, ale z ověřených zdrojů.

■ HOLUBICE V BIBLI
Kde se dočtete o holubici v Bibli a o místech, kde ji pravděpodobně najdete i ve vašem kostele… tedy kromě těch na střeše.

■ NAJDETE ŘEŠENÍ
Přemýšlejte o tom společně!

■ CO BRÁNÍ MÍRU?
Najdete věty, které brání a které přispívají k míru mezi lidmi? Naučte se je rozeznávat.