Keňa - země africké víry i bolesti

 

■ V KENI V KOSTELE
V Keni v kostele se zpívá a bubnuje! Podívej se!

■ NÁMĚT NA MISIJNÍ HODINU
Inspirujte se pro svou praxi. 


Další číslo DUHY má téma DESATERO. Každému přikázání jsou věnovány dvě strany. Vhodné jako shrnutí znalostí pro děti, které se připravují ke slavení svátosti smířeni. Objednávky nad rámec předplatného zasílejte na redakceduhy@gmail.com