Moje modlitba Otče náš

 

PŘEČTI SI O MODLITBĚ TROCHU VÍC
Otevři, přečti a zkus to taky!
 Otče náš

 

Znáš a modlíš se modlitbu Otče náš?

Ano, každý den  1142 hlasů
Občas  594 hlasů
Ne, modlitbu neznám  617 hlasů
Ne, ale chtěl/a bych to zkusit  643 hlasů
Ano, v neděli v kostele  574 hlasů

Omalovánka