Ježíš nás zve

 

■ PROMLUVA PRO DĚTI K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
Pro inspiraci

■ PRACOVNÍ LIST KALICH A MISKA
Převzato z metodického materiálu pro přípravu dětí k příjetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství rodiny a farnosti. Objednávky

■ KDO ZPÍVÁ DVAKRÁT SE MODLÍ
Písně ze zpěvníku JÁ JSEM TADY A ZPÍVÁM, který si můžete objednat

■ KDY JE U VÁS NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA?
Plakát na nástěnku, který najdete vytištěný v DUZE snadno zaktualizujete