Max říká, že Bůh není

 

■ K PŘÍBĚHU – MAX ŘÍKÁ, ŽE BŮH NENÍ
Úkoly, které najdete v čísle Duhy tady máte ještě jednou jako pracovní listy. Přejeme příjemnou zábavu i přemýšlení!

■ PODLE ČEHO POZNÁŠ, ŽE EXISTUJE BŮH?
Odpovídají děti ze Sušice a Českého Těšína.

DANIEL: Poznávám Boha kvůli životu, život je krásný, za to vděčíme Bohu. Bůh dělá život krásnějším, protože tě miluje.

DANIEL: Bůh stvořil celou zem i to, co je na ní.

DOROTA: Proto, že nás stvořil.

ELA: Proto, že nás stvořil. Důvodem, že existuje Bůh, je Bible.

FILIP: Cítím ho v srdci i duši.

GRZES: Podle Bible.

JAN: Proto, že mi pomáhá.

JONAS: Podle toho, že mi pomáhá.

JULIA: Myslím si, že existuje, kvůli tomu kým byl Ježíš a jak chodil po vodě, a jak se dějí zázraky.

LAURA: Myslím, že Bůh je, a to podle Bible, církve a náboženství.

NADIA: Kdyby Boha nebylo, to by ani nás nebylo.

NATALIA: Bůh je, protože nás má rád, pomáhá nám a stráži. My ho máme také rádi.

PIOTR: Ježíš je v každém z nás. Je nesmrtelný a vždy bude tak dlouho, dokud nepřestaneme věřit, tak s námi bude Duch svatý.

TOMEK: Jsou zázraky.

ANEŽKA: Že nás chrání, když se nám něco stane. Pomůže nám v těžkých chvílích. Když vstal Ježíš z mrtvých.

ANNA: Stvořil pro nás svět. Daroval nám život. Obětoval pro nás život. Bůh a apoštolové napsali Bibli.

EMMA: Poznám ho, že mi odpouští a vždy mi pomůže.

LUCKA: Že nás zachraňuje v různých osobách, zvířatech a věcích.

MARIE: Poznám ho podle toho, že věřím a také podle toho, že je milosrdný a odpouští, když uděláme nějaký hřích. Ježíš mě vždy povzbudí, když jsem v nesnázích a když mi někdo ubližuje. Ježíši mohu věřit, že mě nezradí a nenechá mě ve štychu.

Co si myslíš ty?