Svatý týden v Jeruzalémě

 

■ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA JERUZALÉMSKÉHO CHRÁMU
Možná z takových podobných prostor zřejmě vyhnal Ježíš prodavače a směnárníky.

■ CHRÁM JE MÍSTO MODLITBY
Co patří a co nepatří do kostela a co tam děláš ty? Vytiskni a vyplň pracovní list.

■ KVĚTNÁ NEDĚLE
Komu patří tato koruna? Vytiskni a vyplň pracovní list.

■ KDY SI PŘIPOMÍNÁME TUTO UDÁLOST?
Víš, ve kterých dnech si připomínáme tyto události? Vytiskni a vyplň.

■ NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ
Jak zní největší přikázání lásky? Vytiskni a poskládej k sobě slova.

■ ROZETA
Vytiskni a můžeš vymalovat různými způsoby a ozdobit nástěnku ve škole nebo třeba i ledničku doma.

■ VYPRÁVĚJ PODLE OBRÁZKŮ
Soubor obrázků, podle kterých mohou děti samostatně pracovat nebo vyprávět jednotlivé události.