Svatý týden v Jeruzalémě

 

■ PODÍVEJ SE, JAK TO VYPADÁ…
Komentáře berte prosím s rezervou :)
…v Getsemanské zahradě
…v Chrámu Božího hrobu zvenku
…v Chrámu Božího hrobu vevnitř
…na Olivové hoře
…na začátku Křížové cesty

■ KDY SI PŘIPOMÍNÁME TUTO UDÁLOST?
Víš, ve kterých dnech si připomínáme tyto události? Vytiskni a vyplň.

■ ROZETA
Vytiskni a můžeš vymalovat různými způsoby a ozdobit nástěnku ve škole nebo třeba i ledničku doma.

■ VYPRÁVĚJ PODLE OBRÁZKŮ
Soubor obrázků, podle kterých mohou děti samostatně pracovat nebo vyprávět jednotlivé události.

Omalovánka