Jak vypadá Bůh?

 

■ JAK VYPADÁ BŮH
Bůh o nás ví všechno.Napiš, co bys o Bohu chtěl vědět ty?

■ ZAZPÍVEJ SI
Tady jsou noty na dvě písničky, ve kterých se zpívá o Bohu.

■ PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM OTCI
Pozor – je to v němčině! Možná ti to doma někdo přeloží a možná na leccos přijdeš, když si přečteš příběh nejprve česky.

Omalovánka