Chléb zahání hlad, víno přináší radost

 

■ S DUHOU POSTNÍ DOBOU
Ke každému týdnu postního kalendáře ještě něco navíc…

3. týden postní 4. týden postní 5. týden postní

■ CO S PLAKÁTEM?
Návod najdeš zde.

■ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZE STRÁNEK 16 A 17
Máte to dobře?

■ CO VÍŠ O CHLEBU A VÍNU
Zkuste odpovědět a pak se podívejte, zda je to správně.
Soubor má tři strany – je třeba listovat.

■ O CHLEBU A VÍNU V MINULÝCH ČÍSLECH