Kamenná polévka

 

■ KŘÍŽOVÁ CESTA
Když si děti samy modlitbu připraví, budou jí určitě také lépe rozumět.

■ PŘIPRAV PRO JEŽÍŠE KALICH A MISKU
Může příběh o kamenné polévce nějak souviset se slavením eucharistie?