Utišení bouře

 

■ POSTNÍ PROJEKT PRO FARNOST – JESTLIŽE PŠENIČNÉ ZRNO NEPADNE DO ZEMĚ
A NEZEMŘE, ZŮSTANE SAMO. ZEMŘE-LI VŠAK, VYDÁ HOJNÝ UŽITEK (J 12, 24)
Nedělní bohoslužby v postní době
 

■ PRACOVNÍ LIST – UTIŠENÍ BOUŘE
S biblickými postavičkami z Českého katolického biblického díla

■ POSTNÍ DOBA – JSME NA CESTĚ
Setkání na začátku postní doby pro předškolní a mladší školní děti.
Převzato z publikace

■ PRACOVNÍ LIST – JEŽÍŠ JE S TEBOU NA JEDNÉ LODI


■ DALŠÍ NÁMĚTY K POSTNÍ DOBĚ

 


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO POSTNÍ DOBU A VELIKONOCE
Balíček 17 starších čísel DUHY za cenu 50 Kč. Objednávky: redakceduhy@gmail.com