Mraky pod střechou

 ■ KŘIKEM NIČEHO NEDOSÁHNEŠ
Požehnané dílo se pozná podle pokojné, mírné a klidné atmosféry, ve které přichází. Prorok Eliáš rozeznal Boží příchod v jemném vánku. Kéž se to podaří i nám.

■ JAK ROZFOUKAT MRAKY
Zapiš si, co potřebuješ ty a tví nejbližší, aby se přestali mračit. Když si to promyslíš předem, budeš pohotovější a snadněji jim vyjdeš vstříc, až se to stane.

■ PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
Je těžké těšit se z prázdnin, když je maminka nemocná. To nepomohou ani hezké známky, ani pochvala. Přesto se ale přece jen něco najde…
Text a otázky k přemýšlení

■ POMOC V KRIZI
V krizové situaci se může octnout kdokoli z nás, dítě i dospělý. Jednu z nejdostupnějších forem pomoci poskytuje i Modrá linka.

■ RODINA A ROZVOD OČIMA DĚTÍ
Když se doma mraky stahují, nebo se rozfoukat nedají.

Tak to začíná
Když jsou problémy v rodině
Když se rodiče rozcházejí
A co bude dál
ANNA WOLTZ
GYPS – ANEB JAK ZA JEDEN DEN ZACHRÁNIT SVĚT
Felicie a její mladší sestra Beata jsou právě u svého táty ve střídavé péči, když se to stane. Pád z kola a Beata musí do nemocnice. Felicie jde s ní a v prostředí nemocnice přemýšlí o své nové situaci dítěte rozvedených rodičů. Napadá ji: Pomohlo by manželství rodičů šest týdnů v sádře? Možná by je to dalo zase dohromady. Pak je tu ale i Adam a ona se zamiluje – tedy tak trochu.
Velkolepá paralela o uzdravujících se ranách, dlouhodobých zraněních a bezpodmínečné vůli k životu nizozemské spisovatelky Anny Woltz je napsaná s lehkostí a s humorem. Oprávněně oceněno mnoha literárními cenami.

OBJEDNÁVEJTE

 

zpět