Mraky pod střechou

 ■ KŘIKEM NIČEHO NEDOSÁHNEŠ
Požehnané dílo se pozná podle pokojné, mírné a klidné atmosféry, ve které přichází. Prorok Eliáš rozeznal Boží příchod v jemném vánku. Kéž se to podaří i nám.

■ JAK ROZFOUKAT MRAKY
Zapiš si, co potřebuješ ty a tví nejbližší, aby se přestali mračit. Když si to promyslíš předem, budeš pohotovější a snadněji jim vyjdeš vstříc, až se to stane.

■ PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
Je těžké těšit se z prázdnin, když je maminka nemocná. To nepomohou ani hezké známky, ani pochvala. Přesto se ale přece jen něco najde…
Text a otázky k přemýšlení

■ RODINA A ROZVOD OČIMA DĚTÍ
Když se doma mraky stahují, nebo se rozfoukat nedají.

Tak to začíná
Když jsou problémy v rodině
Když se rodiče rozcházejí
A co bude dál

Omalovánka

 

 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

zpět