Smál se Ježíš?

 

■ CO NÁS SPOJUJE A CO NÁS ROZDĚLUJE?
Zapiš si své pozorování a nezapomeň, že jednou z odpovědí může být smích :)

■ RADOST V BIBLI
Pracovní list s dalšími biblickými citáty jako rozšíření stránky Čteme z Bible.

■ NOTY K JEDNÉ VESELÉ PÍSNI
…která se dá zazpívat i jako kánon.

■ SMĚJÍ SE ZVÍŘATA?
Co se stane, když některá zvířata polechtáme? Čtěte zde.

■ ZPRÁVA O SMÍCHU
Něco pro poučení z vysílání Českého rozhlasu.