Život v době Ježíšově

 

POSTNÍ DOBA


NAZARETSKÝ DOMEK JEDNODUCHÝ
NAZARETSKÝ DOMEK PATROVÝ




Vytiskněte, vystřihněte, slepte a doplňte o postavičky z vystřihovánky v časopise. Pokud toto číslo časopisu nemáte, objednejte si jej zde.
VYMYSLETE S DĚTMI PŘÍBĚH
Napište s dětmi podle obrázku svůj příběh z Ježíšovy doby a přečtěte si, co napsali ostatní.
KRÁTKÉ FILMY O ŽIVOTĚ V JEŽÍŠOVĚ DOBĚ
Odkaz, kde najdete nabídku krátkých filmů s reáliemi Izraele v Ježíšově době.
MAPA IZRAELE
Zase trochu jiná. Může se vám hodit do hodin náboženství. Ke stažení černobíle pro tisk nebo pro děti k doplňování v počítači.