Lapbook: svátosti

 takhle to vypadá složené1. část
PRÁCE S OBRÁZKEM NA VNĚJŠÍ SLOŽCE
Rozlož si před sebe slohu z vnější strany a prohlédni si ji. Zkus najít cestu od začátku na konec – od puntíku, na který ukazuje miminko dudlíkem, až po puntík na druhé straně. Okraje „správné“ cesty si můžeš obtáhnout červenou pastelkou.

 • Jak by se ta cesta mohla jmenovat?

Naše paní ilustrátorka tak nakreslila cestu životem, která by mohla platit, pro každého člověka. Patří k ní začátek i konec a jsou na ní různé životní etapy. Všechny se nedají zachytit, ani jejich pořadí, protože život každého je rozmanitý a originální.
 Úkoly:

 • Najdi obrázek někoho, koho znáš! Prababička? Mladší sestra? Kamarád? (Možná jsme se strefili, možná trochu a možná vůbec.)
 • Dej lidem na obrázcích jména a vybarvi je! (Pokud možno opravdu podle lidí, které znáš a které se těm na obrázcích aspoň trochu podobají.)
 • Najdeš a vybarvíš i sebe?

Pamatuj, že ať je to cesta kohokoli a ať je v kterékoli části, věř, že Bůh nám říká: Neboj! Spolu to zvládneme!2. část
SVÁTOSTI NÁS PROVÁZEJÍ ŽIVOTEM
Aby slova, kterými nás Bůh provází našimi životy byla „slyšet“ a mohly jsme si je dokonce i „prožít“, ustanovil Ježíš svátosti – neviditelná znamení Boží milosti. Boží přítomnost a Boží působení v našich životech tak můžeme slavit v důležitých životních chvílích… Teď budeš potřebovat kartičky s názvy svátostí. Můžeš použít ty větší, které pak nalepíš dovnitř složky, nebo ty menší. Poznáš je podle toho, že jich je sedm! Vystřihni je!
Úkoly:

 • Ke kterému člověku na obrázku svátost obvykle patří?
 • Kam ani nejde, aby patřila?
 • Kam by mohla patřit a není to obvyklé? Zkus příběh toho člověka povyprávět. Např. Když dáme svátost křtu k té staré paní, co asi dělala předtím? A co se asi stalo, že se teď nechala pokřtít? A když dáme svátost pomazání nemocných k malému dítěti??? Ó je…
 • A jak by vypadal tátův příběh? A mámy? A babičky? A strejdy? A tvůj?

Pamatuj, že ať je to cesta kohokoli a ať je v kterékoli části, věř, že Bůh nám říká: Neboj! Spolu to zvládneme! A věř, že to říká i těm, kteří do kostela a ke svátostem nechodí, jen to ti lidé neumí uslyšet.
Co myslíš? Je život se svátostmi lehčí? Nebo naopak těžší? V čem?3. část
SLOVO BOŽÍ VE SLOVĚ LIDSKÉM
Kolem obrázků jsou různé věty. Neříkají je nakreslené postavy, ale někdo je říká O NICH! Znáš podobné věty? Je příjemné je slyšet? Povzbuzují a podporují?
Úkoly:

 • Věty si můžete přečíst. Jaké podobné věty znáš? Vyprávějte si o tom.
 • Pak si je přečtěte ještě jednou, ale za každou větou přečtěte také větu: „Neboj! Spolu to zvládneme!“ Jaký je mezi nimi rozdíl? Znáte nějaké věty, které se větě: „Neboj! Spolu to zvládneme!“ podobají? Jaká slova by mohla podpořit a povzbudit dítě? Babičku? „Drzou holku“…

Bůh k nám promlouvá i slovy, která řeknou druzí lidé. Jsou to ta, která zaslechneme v pravou chvíli a slyšíme v nich podporu, pomoc, radu, otázku, která přinese nápad nebo řešení… Ve svátostech je Boží slovo mnohem silnější. Bůh k nám promlouvá se vší autoritou církve a její tradice a jeho slovo působí.4. část
PEČEŤ
Začátek a konec „cesty“ a současně strany složky můžeš spojit k sobě.
Budeš potřebovat: děrovačku, kousek provázku nebo stužku, nůžky, pastelky.
Uvnitř na volném listu najdeš „pečeť“. Vybarvi si ji tak, aby se ti líbila. Můžeš si na ni nakreslit cokoli, co se k tobě hodí. Děrovačkou udělej dírky na vyznačených místech složky a na obou stranách „pečeti“. Otvory protáhni provázek. Výsledek najdeš na začátku videa s pokyny.
V souvislosti s tím můžete společně pátrat po tom, co důležitého je třeba, aby drželo pohromadě. Můžete začít obyčejnými věcmi jako tahle složka, ale určitě najdete i další důležité věci a lidi.
Pak totiž přijde klíčová otázka! Co je to, co ty důležité věci a lidi drží pohromadě? Co nás drží pohromadě s těmi nejbližšími? To, co máme společného, a pak ještě něco. Ale to předbíháme…5. část
DOLEP SLOŽKU
Trochu ti to zabere čas, ale je to třeba. Ke složce je třeba přidat další klopy. Jsou tři. Jedna patří nahoru. (Ta, na které jsou obrázky z novozákonních příběhů.) Druhá dolů. (Je na ní napsáno „Moje album“.) A jedna přijde nalepit na pravý bok. Nejprve je vystřihni, pak ohni klopu k přilepení. Pozor! Na boční stranu nalep čtyři kapsy! Nakonec slep všechno dohromady. Jak má vypadat výsledek najdeš na videu.6. část
DOLEP SEBE
Uvnitř složky najdeš postavu holky a kluka. Jednu si vyber, vybarvi, vystřihni a nalep na vyznačené místo doprostřed složky. Z papírového pásku můžeš vystřihnout a naskládat „pružinku“ (cik cak podle čtverečku na složce). Když pak jeden konec nalepíš na postavu a druhý do složky, budeš to mít zábavnější :)
Zezadu na tričko si můžeš napsat své „křestní jméno“ nebo cokoli veselého!7. část
MOJE ALBUM
Zalov v albu nebo vytiskni něco z počítače, ať máš ve složce i fotky, na kterých jsi opravdu ty! Nalep si jich sem, kolik se jich vejde, jen MUSÍ MÍT NĚJAKOU SOUVISLOST SE SVÁTOSTMI (třeba ze svatby, z kněžského svěcení, ze křtu…) Pokud nic takového nemáš, nakresli, jaké to třeba bude, nebo jaké by to asi bylo.8. část
A TEĎ SE DÁME DO UČENÍ
Uvnitř složky najdeš kartičky s názvy a popisem svátostí. Vystřihni si je!
POZOR, NA JEDNÉ KARTIČCE JE CHYBA!!! OPRAV JI!!!
Úkoly:

 • Kartičky si přečtěte. Výrazněji jsou napsány ty svátosti, které se mohou slavit pouze jednou za život!
 • Poznáš svátost podle popisu? A naopak? Zvládneš popsat svátost zpaměti?
 • Obrázky ve složce vybarvi a nalep na ně kartičky. Jestli chceš, můžeš vybarvit i kartičky!

Pak složku zavři a zopakuj, co ses naučil/a.9. část
SVÁTOSTI: CO SE ŘÍKÁ?
Budeš potřebovat všechny kartičky, které mají tvar obláčku. Opatrně je vystřihni.
Úkoly:

 • Tvar obláčku ti napoví, kam kartička patří. Text na kartičce přečti a polož na správné místo.
 • Kartičky se dají rozdělit na ty, které patří ke svátostem a na ty které patří k biblickým textům a které řekl Ježíš. Dokážeš je roztřídit na dvě hromádky?
 • Práce s biblickými texty může být docela podrobná. ke každému obrázku se dá přečíst nebo převyprávět příběh, obrázek můžeš vybarvit a pak se zamyslet, ke které svátosti by se Ježíšova slova mohla nejvíce hodit.
  POZOR! URČITĚ SE NEDÁ KE KAŽDÉ SVÁTOSTI JEDNOZNAČNĚ PŘIŘADIT JEDEN PŘÍBĚH, TO BY BYL SVĚT PŘÍLIŠ JEDNODUCHÝ :))
 • Kartičky pak na správná místa nalep nebo je vlož do jedné kapsičky v klopě složky.

10. část
SVÁTOSTI: CO SE UŽÍVÁ?
Teď budeš potřebovat kartičky s různými věcmi. Je jich celkem 14 a jsou na jednom volném listu. Vystřihni si je a jestli chceš, můžeš je i vybarvit.
Úkoly:

 • Ze všech kartiček dej stranou ty, které ke slavení svátostí nepatří (i když i pes může být na svatbě, ale ty víš, jak to myslíme :)
 • Zbývající kartičky pak volně pokládej k jednotlivým svátostem. Které věci patří ke svátosti křtu? A která je nejdůležitější a křest by se bez ní opravdu neobešel? A které věci patří ke svátosti biřmování… Atd. Pozor, některé kartičky se budou opakovat.
 • Z kartiček vyber ty, bez kterých by se svátosti nedaly slavit, a orámuj je žlutě nebo zlatě!
 • A teď kartičky smíchej a poskládej tři hromádky. Které věci ke svátostem nepatří? Které patří? A které patří nutně?

11. část
SVÁTOSTI: CO SE DĚLÁ?
Teď budeš potřebovat ruce, protože svátost vždy provází nějaké gesto rukou.
 Úkoly:

 • Nejprve rozcvička: předveď svýma rukama nějaké gesto – ostatní hádají, co znázorňuješ. (Ano, rukama se dá „mluvit“ i sprostě, ale taky ne.)
 • Podívej se a zjisti, co na obrázcích dělal svýma rukama Ježíš. Možná najdeš i jiné příklady. Kdy Ježíš svýma rukama žehnal? Kdy lámal chléb? Kdy je na někoho pokládal? Atd.
 • Vezmi si oranžovou nebo tělovou pastelku a silněji vybarvi ruce na obrázcích svátostí. Co většinou ruce kněze dělají tady?

Někdy se říká, že ve svátostech se nás dotýká Bůh. Bez gest rukou by svátost nebyla svátostí.12. část
KDO SPOJUJE TYHLE RUCE
nPřišel čas zavřít boční a pak i horní a spodní část složky. Podívej se na obrázek!
 Úkoly:

 • Podívej se, jak originál slavného obrazu vypadá a podle něj dokresli nebo obkresli na volné místo svou ruku.
 • Přečti si něco o historii obrazu a zkus odpovědět na otázku, proč se na něm ruce NEDOTÝKAJÍ. NEBO DOTÝKAJÍ? Povídejte si o tom.
 • Zažil/a jsi někdy Boží dotek? Jestli ano, jaké to bylo? Povídejte si o tom.

13. část
CIZÍ SLOVA PRO NÁROČNÉ
Na volném listu na papírových páscích najdeš devět cizích slov, která se nějak týkají svátostí. To, jestli budeš chtít vypátrat jejich význam, necháme na tobě. Tuto kartičkovou sbírku můžeš volně rozšiřovat.14. část
MOJE OTÁZKY
Na zadní stranu boční klopy si můžeš zapisovat otázky. Nevadí, že nevíš odpověď, důležité je se ptát a umět se zeptat. Tak do toho!
Co se nevešlo do složky, doplní někdo, koho se zeptáš!Jak vypadá tvoje složka? Vyfoť a pošli!

 

zpět