Slavnosti a svátky církevního roku

 

■ PŘÍBĚH K PŘEMÝŠLENÍ

■ KE SPOLEČNÉMU PŘEMÝŠLENÍ
K obrázku dopište název a rámeček v barvě, která k němu patří.

■ KALENDÁŘ S VIRA.CZ…

■ … A JEŠTĚ JINÝ