Slavnosti a svátky církevního roku

 

■ KE SPOLEČNÉMU PŘEMÝŠLENÍ
K obrázku dopište název a rámeček v barvě, která k němu patří.