Slavnosti a svátky církevního roku

 

■ DĚJINY CÍRKEVNÍHO ROKU
Výklad v hodině náboženství dětí mladšího školního věku.

■ SLAVNOSTI A SVÁTKY CÍRKEVNÍHO ROKU
Znalostní hry pro děti mladšího školního věku.

■ SMYSL CÍRKEVNÍHO ROKU
Výklad v hodině náboženství dětí mladšího školního věku.