Ludmila to lehké neměla

 
■ OTÁZKY K PŘEMÝŠLENÍ V PLNÉM ZNĚNÍ
Dobrá rada: Najdi si k tomu povídání kamaráda a možná vás napadne ještě víc!

■ CO ASI MOHLI ŘÍKAT?
Doplň podle toho, co už o svaté Ludmile víš, k obrázkům přímou řeč.

■ PÁTRACÍ HRA O SVATÉ LUDMILE
Ze stránek brněnského katechetického centra od Aničky Půlkrábkové.

■ ROZLUŠTĚNÍ ÚKOLŮ ÚKOLOVKY O SVATÉ LUDMILE 

  • cyrilicí je napsané jméno „Slavibor“
  • jáhelná kaše se vaří z loupaného prosa
  • hrnec na pučálku slouží k namáčení hrachu
  • tauzovaný mlat a stříbrná kaptorga jsou kovem vykládaná sekyrka a kovová krabička s nějakým vzácným obsahem

Nevíš? Úkolovka je v prokliku!