O čem vypravuje hvězda
8. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře BŮH VIDÍ DO SRDCE najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Prorok Samuel poznal budoucího izraelského krále Davida. protože ho jeho bratři přehlíželi.
  • Prorok Samuel poznal budoucího krále Davida, protože Bůh dobře viděl, že má dobré srdce.
  • Prorok Samuel poznal budoucího krále Davida, protože město, kde se narodil, se jmenovalo Betlém.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Bůh poradil Samuelovi, že na člověku je nejdůležitější to, co není vidět. Setkal/a ses někdy s někým, kdo byl zajímavý ne tím, jak vypadal, ale jaký byl? Kdy se to stalo? Jak jsi to poznal/a? Setkal/a ses i s někým, kdo vypadal zajímavý, ale nakonec zajímavý vůbec nebyl?
  • Bůh vidí i do našeho srdce. Co by se mu tam asi nejvíce líbilo? A co spíše ne?

Vytiskni a vylušti!

 

zpět