O čem vypravuje hvězda
6. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře MLUV, TVŮJ SLUŽEBNÍK NASLOUCHÁ najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Samuel už od dětství pomáhal v židovském chrámu a tak odmlouval, že jej musel jeho učitel Éli poslat domů.
  • Samuelovi se stala zvláštní věc. Když hvězdy zářily na temné obloze uslyšel Boží hlas.
  • Éli špatně slyšel, tak jej musel malý Samuel všude doprovázet a nebavilo ho to.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Samuel neuměl poznat, kdo jej volá. Stalo se ti někdy, že tě někdo volal, a tys dobře neslyšel/a, nebo jsi předstíral/a, že neslyšíš? Jak to dopadlo? Pamatuj si, že uslyšet dobré věci je někdy těžké!
  • Někdy je dobré pozorně naslouchat. Zažil/a jsi někdy, že se ti to vyplatilo? Povídejte si o tom, kdy je dobré pozorně naslouchat každému slovu!
  • Bůh k nám nemluví lidskou řečí, ale někdy třeba řečí druhých lidí, nebo i jinak. Stalo se vám to někdy podobně jako Samuelovi? Vyprávějte si o tom, stojí to za naslouchání!

Vytiskni a vylušti!

 

zpět