O čem vypravuje hvězda
1. prosince

 

Podle příběhu z adventního kalendáře CIZÍ ZEMĚ A CIZÍ NEBE najdi správnou odpověď. Označené slovo je heslo k omalovánce.

  • Abraham opustil své rodné město a vydal se na cestu do nové země, kterou mu Bůh přislíbil.
  • Abraham zůstal raději doma. Tam měl všechno, co potřeboval, a nic nového už nechtěl poznat.
  • Hvězdu přikryl oblak prachu, když kolem Abrahama přešla karavana s velbloudy. Ještě že se rychle schoval.

O čem si můžete doma vyprávět


  • Co nového jste objevili, do čeho nového se pustili, jakou novou věcí jste se společně začali zabývat a jestli se vám to povedlo.
  • Kdy a jak jste prožili stěhování do nového domova a jestli to bylo těžké nebo snadné.
  • Za čím vám doma stojí se vydat a čeho se přitom budete muset vzdát.

Vytiskni a vylušti!

 

zpět