Kontakt

 

Časopis DUHA vydává PETRINUM s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích
IČ 28136306
DIČ CZ28136306
číslo účtu 6210731001/5500 


ADRESA REDAKCE
Redakce DUHY
Žižkova 250/4
370 01 České Budějovice

redakceduhy@gma­il.com
+ 420 731 402 878