Moje modlitba Otče náš

 

pro děti

pro rodiče

pro školu

pro farnost

Milé čtenářky a čtenáři,
osmnácté číslo časopisu DUHA se věnuje modlitbě, kterou určitě dobře znáte a určitě ji umíte i odříkat. Je to modlitba OTČE NÁŠ a je to modlitba velice vzácná. Víte proč? Své učedníky ji naučil samotný Ježíš a modlí se ji s námi.
Co ale některá slova znamenají, to je složitější! Modlitbu jsme proto rozdělili na devět částí, každou z nich vysvětlili a přidali k ní i obrázky, které vám pomohou pochopit, co jednotlivé věty znamenají. U každé najdete také jednoduchý úkol, který můžete vyplnit a mít z něho radost.
Když se pak budeme těmito slovy modlit – ráno, večer nebo když se ocitneme v nouzi – budeme vědět, co říkáme, o co Boha prosíme, za co ho chválíme a za co mu děkujeme. Zkuste pochopit co nejvíce, ale pamatujte, že Bůh se pochopit nedá a i kdybychom si mysleli, že víme všechno, Bůh je vždy větší než naše vědění.

U odkazu pro školu najdete několik postupů, jak děti modlitbu Otče náš rychle naučit a jak společně přemýšlet o tom, co znamená.