Když prší radost

 ■ ON-LINE DOPLŇOVÁNÍ: DOPLŇ SPRÁVNÁ SLOVA ŽALMU, KDYŽ MÁŠ RADOST
Klikni a do toho!

■ ON-LINE DOPLŇOVÁNÍ: DOPLŇ SPRÁVNÁ SLOVA ŽALMU, KDYŽ JE TI SMUTNO Klikni a do toho!

■ ON-LINE ROZŘAZOVÁNÍ DO SKUPIN: KDY PROŽÍVALI JEŽÍŠOVI UČEDNÍCI RADOST?
Už znáš událost seslání svatého Ducha? Tak odhadni, kdy prožívali Ježíšovi učedníci smutek, strach, vztek a kdy přišla radost.

 

zpět